تماس بگیرید

Deghat Gostar Tajhiz
|
مانومتر عقربه ایی

بررسی اساس کار مانومتر های عقربه ایی

فشار سنج های عقربه ایی از زمان شکل گیری تا کنون اساس کار های متفاوتی را تجربه کرده اند که متدوال و ماندگار ترین آنها، مانومتر های بردونی و دیافراگی بوده اند اما زمانی که صحبت از دقت و پایداری نمایش فشار به میان بیاید قطعاً مانومتر های بردنی حرف اول را می زنند.

توضیحات بیشتر »