تماس بگیرید

Deghat Gostar Tajhiz
|
ترانسمیتر فشار
ترانسدیوسر فشار
گیج فشار دیجیتال
HandPump
PiloTREK
MicroTREK
MicroTREK
NIVOCAP
NIVOCAP
NIVOPRESS
KELLER Level Prob
NIVOTRACK
NIVOFLIP
EasyTREK
EasyTREK
EchoTREK
EchoTREK
NIVOFLOAT
NIVOCONT
NIVOMAG
NIVOPOINT
NIVOSWITCH
NIVOCONT
NIVOROTA
NIVOCAP CK

44894763، 44894768

آزمایشگاه گازسنجی:  44894765

آزمایشگاه کالیبراسیون: 44431227

(فکس): 44429382

sales@deghatgostar.com

تهران، میدان پونک، بلوار شهید فلاح زاده، خیابان شهید اورک، خیابان چهارم، پلاک2،طبقه3