تماس بگیرید

Deghat Gostar Tajhiz
|

44894763، 44894768

آزمایشگاه گازسنجی:  44894765

آزمایشگاه کالیبراسیون: 44431227

(فکس): 44429382

sales@deghatgostar.com

تهران، میدان پونک، بلوار شهید فلاح زاده، خیابان شهید اورک، خیابان چهارم، پلاک2،طبقه3