تماس بگیرید

در این بخش قصد پرداخت به پیکربندی سطح سنج التراسونیک EasyTREK را داریم.

به طور پیشفرض مشخضات فنی این تجهیز قدرتمند بررسی خواهد شد و علاوه بر آن به اساس کار و نحوه پیکربندی سخت افزاری و نرم افزار یآن خواهیم پرداخت.

گالری تصاویر

اسناد فنی

آموزش پیکربندی سخت افزاری و نرم افزاری