تماس بگیرید

Deghat Gostar Tajhiz
|
ترانسمیتر فشار
ترانسدیوسر فشار
گیج فشار دیجیتال
HandPump
PiloTREK
MicroTREK
MicroTREK
NIVOCAP
NIVOCAP
NIVOPRESS
KELLER Level Prob
NIVOTRACK
NIVOFLIP
EasyTREK
EasyTREK
EchoTREK
EchoTREK
NIVOFLOAT
NIVOCONT
NIVOMAG
NIVOPOINT
NIVOSWITCH
NIVOCONT
NIVOROTA
NIVOCAP CK
فیلتر قیمت
فیلتر قیمت - slider
فیلتر قیمت - inputs

مانومتر دیجیتال LEO2

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

مانومتر دیجیتالLEX1

۶۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فیلتر قیمت
فیلتر قیمت - slider
فیلتر قیمت - inputs

مانومتر دیجیتال LEO3

تماس بگیرید
سنسور فشار 21Y

سنسور فشار Series 21Y

تماس بگیرید

مانومتر دیجیتال ECO2

تماس بگیرید

مانومتر دیجیتال LEO-Record

۵۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
pressure calibrator

Calog – Pressure II

تماس بگیرید
کالیبراتور دما Eurotron

کالیبراتور دما

تماس بگیرید
calog cell II کالیبراتور

کالیبراتور CALOG LC II

تماس بگیرید

ترانسمیتر فشار Series 25Y

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مانومتر دیجیتالLEX1

۶۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

مانومتر دیجیتال LEO2

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

MAGX2

تماس بگیرید
UNICONT PDF/PLK

UNICONT PDF/PLK

تماس بگیرید
PiloTREK – integrated

PiloTREK – integrated

تماس بگیرید
PiloTREK – compact

PiloTREK – compact

تماس بگیرید
NIVOSONAR

NIVOSONAR

تماس بگیرید
UNICONT PM

UNICONT PM

تماس بگیرید
EchoTREK Pro – for liquids

EchoTREK Pro for liquids

تماس بگیرید
NIVOSWITCH

NIVOSWITCH for solids

تماس بگیرید
EchoTREK for liquids

EchoTREK for liquids

تماس بگیرید
UNICONT PKK

UNICONT PKK

تماس بگیرید
NIPOWER

NIPOWER

تماس بگیرید
MultiCONT

MultiCONT

تماس بگیرید

ترانسمیتر فشار PR-23RY

تماس بگیرید
EasyTREK for liquids

EasyTREK for liquids

تماس بگیرید

ابزار 4250 Recycle

تماس بگیرید

ابزار 4260 Recycle

تماس بگیرید

Agrimag

تماس بگیرید

شیلنگ شفاف Gas Tubing

تماس بگیرید

MAGB2

تماس بگیرید

MAGE1

تماس بگیرید

MAGB1

تماس بگیرید

MAGS1

تماس بگیرید

VeriMAG2

تماس بگیرید

VeriMAG1

تماس بگیرید

MAGX2 Modules

تماس بگیرید

AgrimagP2

تماس بگیرید

AgrimagP

تماس بگیرید

MAINPROBE-Vu RS485 MODBUS

تماس بگیرید

VELOCITY TRANSMITTER

تماس بگیرید

AV-FLOW TRANSMITTER

تماس بگیرید

COMPACT FIXED AV-Flowmeter

تماس بگیرید

PREMIER FIXED AV-FLOWMETER

تماس بگیرید

PORTABLE AV-FLOWMETER

تماس بگیرید
MicroTREK

MicroTREK

تماس بگیرید

NIVOCAP

تماس بگیرید
NIVOPRESS D

NIVOPRESS D

تماس بگیرید
NIVOPRESS N

NIVOPRESS N

تماس بگیرید
NIVOTRACK – compact

NIVOTRACK – compact

تماس بگیرید
NIVOTRACK – integrated

NIVOTRACK – integrated

تماس بگیرید
NIVOFLIP

NIVOFLIP

تماس بگیرید
EasyTREK Pro – for liquids

EasyTREK Pro for liquids

تماس بگیرید
EasyTREK for solids

EasyTREK for solids

تماس بگیرید

EchoTREK for solids

تماس بگیرید
NIVOFLOAT

NIVOFLOAT

تماس بگیرید
NIVOCONT K

NIVOCONT K

تماس بگیرید
NIVOMAG

NIVOMAG

تماس بگیرید
NIVOPOINT

NIVOPOINT

تماس بگیرید
NIVOSWITCH for liquids

NIVOSWITCH for liquids

تماس بگیرید

NIVOCONT R

تماس بگیرید
NIVOROTA

NIVOROTA

تماس بگیرید
NIVOCAP CK

NIVOCAP CK

تماس بگیرید
AnaCONT LEP / LER

AnaCONT LEP / LER

تماس بگیرید
AnaCONT LED

AnaCONT LED

تماس بگیرید

AnaCONT LCK

تماس بگیرید
THERMOCONT TT

THERMOPOINT

تماس بگیرید

THERMOCONT TT

تماس بگیرید

THERMOCONT TS / TP

تماس بگیرید
THERMOCONT TN / TX

THERMOCONT TN / TX

تماس بگیرید
MICROSONAR

MICROSONAR

تماس بگیرید
NIPRESS DK

NIPRESS DK

تماس بگیرید
NIPRESS D

NIPRESS D

تماس بگیرید
NIPRESS DD

NIPRESS DD

تماس بگیرید

UNICONT PSW

تماس بگیرید
UNICONT PJK

UNICONT PJK

تماس بگیرید
UNICONT PGK

UNICONT PGK

تماس بگیرید
NITIME

NITIME

تماس بگیرید
UNICOMM

UNICOMM

تماس بگیرید

پروب سطح Series 36XS

تماس بگیرید

ARC1-Tube

تماس بگیرید

دیتالاگر DCX-16

تماس بگیرید

پروب سطح Series 36XiW

تماس بگیرید

دیتالاگر DCX-22-ECO

تماس بگیرید

دیتالاگر DCX-38

تماس بگیرید

دیتالاگر DCX-22AA

تماس بگیرید

دیتالاگر DCX-22

تماس بگیرید

مبدل K-404-T

تماس بگیرید

پروب سطح Series 46X

تماس بگیرید

پروب سطح Series-36KyX

تماس بگیرید

دیتالاگر DCX-25PVDF

تماس بگیرید
مانومترهای دیجیتال​ کلر (KELLER)

مانومتر دیجیتال LEO5

تماس بگیرید

ADT1-Tube

تماس بگیرید

ADT1-Box

تماس بگیرید

ARC1-Box

تماس بگیرید

ARC1-Box-SB

تماس بگیرید

مبدل K-114BT

تماس بگیرید

پروب سطح 36xw

تماس بگیرید

پروب سطح Series 26Y

تماس بگیرید

مانومتر دیجیتال ECO2-Ei

۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مانومتر دیجیتال LEO1

تماس بگیرید
CALGAZ

سیلندر 1AL

تماس بگیرید
CalGaz

سیلندر 2AL

تماس بگیرید
calgaz

سیلندر 8AL

تماس بگیرید