تماس بگیرید

ویرایش محتوا
Calstrument Logo - Deghat Gostar Tajhiz Eng. Co.

CALSTRUMENT: ارائه دهنده گیج های فشار و دما، شیرهای ابزاردقیق، دبی سنجهای التراسونیک جهت اندازه گیری دبی لوله بدون نیاز به ایجاد برش و یا شكاف در لوله كه در دو نوع ثابت وقابل حمل قابل ارائه می باشد. دبی سنجهای مدل ثابت بصورت استاندارد دارای نشانگر محلی، تغذیه 90 تا260 ولت AC و یا 8 تا 36 ولت DC بوده و دارای خروجی 4 تا 20 میلی آمپر (قابل تنظیم بر روی كمیتهای دبی لحظه ای، دبی كل، سرعت جریان) و ثبّات داده های داخلی و به صورت اختیاری دارای خروجی پالس، سوئیچ خروجی، خروجی دیجیتال RS232/RS485 می باشد. دبی سنجهای مدل قابل حمل نیز به صورت استاندارد دارای باطری داخلی قابل شارژ، نشانگر LCD، خروجی 4 تا 20 میلی آمپر (قابل تنظیم بر روی كمیت های دبی لحظه ای، دبی كل، سرعت جریان) و ثبّات داده می باشد.